Family Auto Sales

3980 W Hwy 80
East Prairie, MO 63845
(573) 360-0116